PACT23.COM

ACTUEEL
 Being sensitive Als hoogsensitief persoon is het voor mij altijd de grote uitdaging om sensitief te blijven in een wereld die in wezen verhard is. Verharding is altijd thema voor mij. Verharding is overal en altijd aanwezig i.c.m. een instelling van overleven. Dit is een collectief verschijnsel. Dit uit zich in onderwijs en bureaucratie, in taboes en onderdrukking, in uiteenlopende vormen van macht, commercie, consumptie en verslavingen. Deze verharding uit zich zelfs letterlijk in de vorm van beton en tegels, het gebrek aan groen en wat wij ‘natuur’ noemen. Het uit zich dus in een zekere ziel-loos-heid. Kortom: Het betreft complexe maatschappelijke structuren.

‘How to stay sensitive’ is in wezen de centrale vraag in mijn leven.

 

Misschien is het verband niet direct zichtbaar, maar de kerstening en de voorchristelijke cultuur spelen wat mij betreft een grote rol. Het is van belang om de ‘ziel’ terug te brengen.

 

‘How to act sensitive’ vloeit daaruit voort.

 

Commitment to sensitivity, without becoming weak. How to harden, how to soften.

 

Dat soort vragen gaan eraan vooraf. Deze vragen stel ik echter nooit direct, omdat het nodig is dit gebied van onderzoek en de beweging naar commitment open te houden. De ziel laat zich niet richten, de ziel doet niet aan commitment. De ziel is.

AD DUENDE
ACTUEEL / PRESENT I had a dream I was asked to make new art-work Everyone was asked to make new art-work So they asked us, the artists, to make new work And they asked us, the artists, to make new work inspired on ‘dreams’ I was asked to bring money at the same time, Everyone was asked to bring money So they asked us, the artists, to bring money I was asked to bring money together with new art-works, inspired on dreams So they asked us, the artists, to bring money together with new art-works, inspired on dreams I was asked to bring it in time Everyone was asked to bring it in time So they asked us, the artists, to bring money together with new art-works, inspired on dreams, in time I was asked to be inspired, to dream new works of art, to pay for it and bring it in time Everyone was asked to be inspired, to dream new works of art, to pay for it and bring it in time So they asked us, the artists, to be inspired, to dream our art, to bring it in time, together with the money. So I was dreaming about money Everyone was asked to dream about money And they asked us, the artists, to be inspired, to dream the money And bring it in time Francis te Brake Deventer, April 2018 During the dream work I ask the participants to share their dream in ‘present tense’ (tegenwoordige tijd) If you like, you could do so with the dream above

‘Collective Depressed-Collected Suppressed’

 

Exploring a TABOO

 

ONDERZOEK en VOORBEREIDINGEN

 

Inleiding:

 

Mijn naam is Francis te Brake. Als performancekunstenaar beweeg ik me op het snijvlak van performances, cross-over en happening.

 

Gedurende het volgende project wil ik me toeleggen op ‘depressie’ als maatschappelijk taboe. Ik ben daarbij vooral geïnteresseerd in de contrasten tussen de buitenkant en de binnenkant, dat wat zichtbaar is of wat getoond wordt ten opzichte van wat onzichtbaar of verborgen is, wat gezegd wordt en wat wordt verzwegen. De nacht ten opzichte van de dag. Wat bewust is ten opzichte van het onbewuste.

 

Vele maatschappelijke taboes zijn gelinkt aan een collectieve schaduw. Wat zich in de schaduw bevindt, is veelal onbewust.

 

Het is bekend en bewezen dat wij-net als bij dromen-ook op collectief vlak voornamelijk worden aangestuurd en beïnvloed door het onbewuste en dat de schaduw ongekende potentie heeft. Wij hebben daar echter nauwelijks grip op, gezien het feit dat het verdrongen en/of onbewuste inhouden betreft. Het voornemen is om bezig te gaan met het weefsel dat zich op diepere lagen bevindt, daar onderzoek te verrichten, te ontmoeten, te ontdekken of te ontrafelen.

 

In a nutshell: Bring awareness in

 

Waar het begonnen is was het NIEUW, ooit…..

 

 

‘Collective Depressed-Collected Suppressed’

Ik heb de indruk dat hetgeen wij ‘depressie’ noemen, ook een taboe betreft. We zien dit bevestigd in de manier waarop de medische wereld ermee omgaat. Zodoende wil ik de depressie als fenomeen of verschijnsel onderzoeken. Ik wil me bij dit onderzoek zo open mogelijk opstellen.

 

Ik zoek mensen die ervaring hebben met ‘depressie’ en die vanuit die ervaring zouden willen delen.